ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း လုပ္ေနၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစုိးရတာဝန္ယူခ်ိန္က စေဖာက္ခဲ့ေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ ပန္းတုိင္အထိေရာက္ေအာင္သြားဖုိ႔ ဆႏၵအျပည့္အဝရွိသည္

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးကုိ မီဒီယာမွေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ၊ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုံျခံဳေရးအားနည္းသည္ဟု ေဝဖန္ျပစ္တင္ေနမႈႏွင့္ ပါတီမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ျပန္မႈ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး၏ မွတ္ခ်က္ျပဳေျဖၾကားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
* ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရမယ္ဟု ယုံၾကည္ပါသလား၊ ယုံၾကည္ ရင္ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သလဲ။
ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီၾကားျဖတ္မွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ပါတီ အႏိုင္ရမယ့္ေနရာေတြ ေပၚေပါက္ လာမယ္လို႔ ယံုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ယံုလဲလို႔ ေမး ရင္ေတာ့ အထက္ကတင္ျပခဲ့သလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျပည္သူေတြ မည့ံၾကဘူးလို႔ အခိုင္အမာယံုၾကည္ တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္တယ္။
* လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္ အေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိတာ ဘာ ေၾကာင့့္ပါလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘူး လို႔ ေျပာရင္ေတာ့ မွားတယ္လို႔ျငင္းပါတယ္။ ဒီ ေနရာမွာ တစ္ခ်က္သတိထားဖို႔က အခုလုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကာလ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အစိုးရတာဝန္ယူတုန္းက စၿပီး ေဖာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္း က အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အားေကာင္းေမာင္းသန္သြားခဲ့ တဲ့လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စေဖာက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ပန္းတိုင္အထိေအာင္ ေရာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဆႏၵအျပည့္အဝ ရွိပါ တယ္။ တစ္ခ်က္ပဲ နားလည္ထားဖို႔က ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစိုးရမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခအေနဟာ အစိုးရက အစည္းအေဝးေခၚမွ သြားလို႔ရတဲ့အေျခအေနဆိုတာ နားလည္ထားသင့္ တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႔ လက္ရွိအစိုးရက ဆက္ၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူလုပ္ေနတဲ့ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က႑အသီးသီးမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကိုေနရာေပးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူေတြကို ထည့္ သြင္းဖြဲ႕စည္းမယ္ဆိုရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာေပး အကုန္ပါမယ္။ အခုလည္း ထည့္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင့္စိုး တို႔ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးတို႔ အကုန္လံုးက UPDJC မွာပါတယ္။ အလားတူပဲ ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာေဒသက ကြၽန္ေတာ့္တုိ႔ပါတီက လူေတြကို ထည့္ထားတယ္။အစည္းအေဝးရွိတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လူေတြ အပ်က္အကြက္မရွိ လံုးဝ ပူးေပါင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒါေလး ကို ေက်းဇူးျပဳ၍မွားတယ္လုိပဲေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
* ေလဆိပ္ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္၍ လံုျခံဳေရးအားနည္းမႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး လက္ရွိအစိုးရကို ေဝဖန္ျပစ္တင္တာဟာ တရားမွ်တပါသလား။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကခန္႔ ထားတဲ့ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနကပဲ တာဝန္ယူထားတဲ့အေပၚ အျမင္သိခ်င္ပါတယ္။
ေလဆိပ္မွာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအစိုးရကိုေဝဖန္ျပစ္တင္သံေတြကို ကြၽန္ေတာ္လည္းသတိျပဳမိပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး နဲ႔နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေတြကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူတာ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွမဟုတ္ပါ ဘူး။ အရင္အစိုးရကာလထဲက ဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း ဆိုတဲ့ ပုဒ္မ-၂၃၂(ခ) အပိုဒ္ခြဲငယ္ (၂)အဲဒီမွာ ေရးထားတာေလး ဘယ္လိုေရးထားလဲဆိုရင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္။ ဒါပါပဲ အေျခခံဥပေဒအရဝန္ႀကီး အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုအစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လုပ္မယ့္သမၼတက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံက ေတာင္းပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က သင့္ေတာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို နာမည္ စာရင္းေပးပါတယ္။ အဲဒါလႊတ္ေတာ္ကအတည္ ျပဳရင္ အဲဒီဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ဝန္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျဖစ္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း သူတို႔ဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ သူတာဝန္ေပးတဲ့အတိုင္း သူ႔ရဲမူဝါဒေတြအတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္တပ္မေတာ္သားဝန္ႀကီးေတြ လုပ္ေနတဲ့ အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕က ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ ျခင္းမရွိဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ဟာလည္း မဟုတ္ပါဘူး လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နဲ႔ပဲ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလတုန္း က ဒီလိုပဲစခန္းသြားခဲ့ၾကတာပဲ။ အဲေတာ့ ဟိုတုန္း ကရွိခဲ့တဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြ ဟိုငါးႏွစ္တာ ကာလမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မလံုျခံဳမႈ ရာဇဝတ္မႈဆိုတဲ့ ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ဒီဘက္ကာလမွာျဖစ္တဲ့ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ခိုးဆိုးလုယက္မႈစသည္အားျဖင့္ အေထြ ေထြရာဇဝတ္ျပစ္မႈေတြ၊ ဘယ္တုန္းကနည္းသလဲ။ ဘယ္တုန္းကမ်ားသလဲ ဒါကို ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ ဒီႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဒါဟာဝန္ႀကီးဌာန ေတြ တပ္မေတာ္သားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းနဲ႕ မဆိုင္ ဘူး။ ကိုင္တြယ္တဲ့အစိုးရရဲ႕ အရည္အခ်င္းေပၚမွာ ပဲ မူတည္တယ္လို႔ ဒီလိုသုံးသပ္လို႔ ရပါတယ္။
* ပါတီ ၁၅ ခုပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ ေစာင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆံုးအပတ္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ပါတီေတြက သူတို႔မဝင္ထားဘဲနဲ႔လို႔ ျငင္းဆိုတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္သလဲ။
အဲဒါက ဒီလိုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲက ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဒီပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ကိစၥေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာပဲ။ ဒီႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ခုလိုအျမင္ေလးေတြ ဖလွယ္ ၾကတာ။ သေဘာတူညီမႈရၿပီဆိုရင္ ပူးေပါင္းလက္ မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္တာ ဒါ ပထမအႀကိမ္မဟုတ္ပါဘူး။ အႀကိမ္ေတာ္ ေတာ္မ်ားခဲ့ၿပီ။ အဲဒီအႀကိမ္တိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ Organize လုပ္တဲ့ပါတီျဖစ္ေတာ့ အျမဲ တမ္းအခမ္းအနားမွာ စစၿပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ေျပာတဲ့အႀကိမ္တိုင္းမွာလည္းပဲ အခုကဲ့သို႔ စုေပါင္း ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ အဲဒီပါတီမ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက Influence လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေခါင္း ေဆာင္ေနရာကို ကြၽန္ေတာ္လိုခ်င္လို႔မဟုတ္ဘူး။ ရင္ဘတ္ခ်င္းတူတဲ့သူေတြလာစုေဆြးေႏြးတာပဲျဖစ္ တယ္။ ဒီထဲမွာ ႀကိဳက္တာေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိတ္ပင္ထားတာမရွိဘူး။ ေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြအေပၚမွာ သေဘာတူရင္ လက္မွတ္ထိုး မတူရင္ ျပန္သြားလို႔ရတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ စိတ္မကြက္ဘူး။ အဲဒီစကား အျမဲတမ္း ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႕ဆံု ျခင္းဟာ မည္သူကိုမွ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ဖို႔ လည္း မရည္ရြယ္ဘူး။ ဒါ စိတ္ရင္းအမွန္။ ေနာက္ တစ္ခုက အဲဒီေန႔က ျဖစ္တဲ့ကိစၥမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ဓာတ္ပံုေတြကို ျပန္ၾကည့္ပါ။TNLA ကိုယ္စား လွယ္တစ္ကယ္တက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔လည္း စကားေျပာပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ကိုယ္ တိုင္ဝင္ၿပီးေတာ့ သူေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ လက္ မွတ္ထိုးဖို႔အေျခအေနက်ေတာ့ သူေျပာသြားပါ တယ္။ သူ႔နာမည္ ကြၽန္ေတာ္ထုတ္မေျပာေတာ့ ပါဘူး။ သူ ဘာေျပာသြားသလဲဆိုေတာ့ သူက ပါတီကလႊတ္လိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ မွာေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြလက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုေကာ္မတီ လူႀကီးေတြဆီ ျပန္တင္ျပၿပီးေတာ့ ဟိုကခြင့္ျပဳမွ ထိုးလို႔ရပါမယ္။Ok ခင္ဗ်ား အဲ့ေတာ့မွ ထိုးပါ။ မထိုးႏိုင္လည္း ျပႆနာမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဒီ အတိုင္းပဲေျပာခဲ့တယ္။သို႔ေသာ္တကယ္လက္မွတ္ ထိုးတဲ့အခ်ိန္မွာက်ေတာ့ သူနဲ႔နာမည္ဆင္တူတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ဒီထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ဝင္ၿပီးေတာ့ ထုိးသြားတယ္။ အဲ့တာ ကြၽန္ေတာ္ မသိလိုက္ဘူး။ ဒါေျပာလို႔ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ Stuff ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ပါတီနဲ႔ေရာ အဲဒီပုဂၢိဳလ္နဲ႔ေရာ အေၾက အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီတုိ႔ ပူးတြဲ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ေတာင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမွား ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ကေလးကို ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းပဲ ေတာင္းပန္လိုက္တယ္ေလ။ ကိုယ္လူေတြ ကိုယ့္ Stuff ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ေတာ့ သတိထားရမယ္။ ေသခ်ာတာ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ခုနကလိုေပါ့။ လာၾက ပါ။ ဝိုင္းၾကပါ။ တို႔ဆီမွာ ဝိုင္းလက္မွတ္ထိုးေပး ပါ။ ဒီလိုမ်ဳိးအျမတ္ထုတ္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း ဒီအလုပ္ေတြလုပ္ဦးမွာပါပဲ။ ဒီလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာခ်င္ပါ တယ္။ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)