ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ တြဲဖက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ တြဲဖက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ(၁)၌ က်င္းပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ စည္း႐ံုးေရးရာဌာနႀကီးတာဝန္ခံဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ေပးအပ္ၿပီး စီမံေရးရာဌာနႀကီးတာဝန္ခံ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္က လက္ခံခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္