ရန္ကုန္ေလဆိပ္လံုျခံဳေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းမည္

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္စိတ္ခ်ရေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ လံုျခံဳေရးကုမၺဏီမ်ားကို ငွားရမ္းတာ၀န္ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

“အဆင့္ျမင့္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ေလဆိပ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာခရီးသည္ေတြ ဝင္ထြက္သြားေနတယ္။ ဒီဟာကို လံုျခံဳေရး အဆင့္ျမင့္တင္ဖို႔အတြက္ တကယ္ကို စိတ္ခ်ရေအာင္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈကို ရယူတဲ့သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မတ္လ (၁) ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္နား ခ်ိန္တြင္ ၎က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေလဆိပ္လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၺဏီမ်ားသို႔ လြဲေျပာင္းေပးထားရာ ယင္းတို႔မွ ႏိုင္ငံတကာမွ လံုျခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားစာရင္းအား တင္ျပလာသည္ကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ စိစစ္၍ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု-ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ သူတို႔တင္ျပလာေတာ့မွ ဒီဟာက တကယ္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ႏိုင္ငံတကာမွာ အေတြ႔အႀကံဳရိွတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပးျဖစ္သူ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရျခင္းႏွင့္ပက္သက္ျပီး ေလဆိပ္၌ လံုျခံဳေရး ေလ်ာ့ရဲအားနည္းမႈကို အမ်ား ျပည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

News Watch