လူထုေဟာေျပာနည္း ဘာသာရပ္အား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မွ်ေဝေပး

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပိုင္း) တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ံုး၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဝလြင္ (ေဝလြင္ေမာင္) က ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၈) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ လူထုေဟာ ေျပာနည္း ဘာသာရပ္အားမွ်ေဝ၍ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပို႔ခ်ပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သာယာဝတီခ႐ိုင္တို႔မွဥကၠ႒ မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၇ဝ တက္ေရာက္၍ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ခိုင္အုန္း(လက္ပံတန္း)