မိုးေကာင္းျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္း ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍စီးပြား ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ျမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ သဘာပတိျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္းေအာင္က အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖဦးတင္ညြန္႔ က ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံကုန္ ေစ်းႏႈန္း စာတမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးစိုးႏြယ္ က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာတမ္းကို လည္းေကာင္း အသီးသီးဖတ္ၾကား တင္သြင္းၾကၿပီး ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဝင္မ်ားက ျမိဳ႕နယ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို အၾကံျပဳ တင္ျပႀကသည္။

အဆိုပါတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ သဘာပတိျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)