ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ အကူကိုယ္စားလွယ္(၁/၂ဝ၁၇)သင္တန္းဖြင္႕လွစ္

 

ကယားျပည္နယ္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ မဲ႐ံုကိုယ္ စားလွယ္/အကူ ကိုယ္စားလွယ္ သင္တန္း(၁/၂ဝ၁၇)ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅မိနစ္က ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဦးလူရယ္ဖိုးလူက သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ၿပီး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမန္ေနဂ်ာ၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမာ္ ေမာ္ခိုင္က အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္ နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

၄င္း မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္/အကူ ကိုယ္စားလွယ္(၁/၂ဝ၁၇)သင္တန္း ကို ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ မဲ႐ံုကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အကူကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ေဆာ္ၾသသူမ်ား၊ မီဒီယာ အဖြဲ႕မ်ား အသီးအသီးတက္ေရာက္ ကာ လာမည့္ဧၿပီ ၁ရက္ဆႏၵမဲေပး မည့္ေန႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား မီဒီယာက႑မ်ား အား သင္တန္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္နည္းျပမ်ားက တစ္ရက္ တာပို႕ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။
ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၁)ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္) စသည့္ပါတီသုံးပါတီမွ ပါတီကိုယ္ စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား က အသီးသီးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)