လိူင္​သာယာၿမိဳ႕န ယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းပါတီ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသို႔ ေသာက္ေရသန္႔ သြားေရာက္လွဴ ဒါန္း

၂၇.၂.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (၁၇း၂၅) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ပန္းလိႈင္ ေဂါက္ကြင္းအနီး ဒိုင္စုေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္မ႔ႈျဖစ္ပြားခဲ႔ပါသည္။ မီးေလာင္မႈ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၅၇) စု လူဦးေရ က်ား (၁၂၈) ဦး မ(၁၉၁) ဦး ေက်ာင္းသား / သူ (၅၃) ဦး မီးေဘးသင့္ခဲ႔ပါသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ေခတၱ တည္းခိုရာ ဒိုင္စုေက်းရြာ မဟာဝိဇယရာမ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္းရွိ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ မီးေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ား ေသာက္သုံးႏုိင္ရန္ ေသာက္ေရသန္႔ (၁) လီတာဘူး (၅၁) ဒါဇင္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါ လွဴဒါန္းပြဲသို႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ ပါတီ ဥကၠဌ (လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)ဦးတင္ယု၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ေခတၱဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚၿဖိဳးၿဖိဳးေဝ၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဦးစိုးနူိင္ဦး၊ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ တို႔ႏွင့္အတူ ပါတီဝင္မ်ားမွ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

Yangon Thar