ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အားေပး

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ယင္းပန္းေက်း ရြာမွ ပါတီမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ေန အိမ္၌ က်င္းပသည့္ မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္၏ ေက်း လက္ေဒသေန မိဘျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲသို႔ လိုက္ ပါၿပီးတက္ေရာက္အားေပးခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မွ ပါတီကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ေအာင္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေနမိဘ ျပည္သူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ ၿပီး ဆက္လက္၍ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာ ေျပာခဲ့ရာ ယင္းပန္းေက်းရြာမွ မိဘ ျပည္သူ ၉ဝ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

အဆိုပါမဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲမ်ား သို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း(ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ေဇာ္ ဦး(တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္း ေရးမွဴး)၊ ဦးမင္းမင္းေဇယ်ာျမင့္ (ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး)၊ ဦးတင့္ လိႈင္ျမင့္(ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရး)၊ ေဒၚသိဂႌဝင္းေရႊ (တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး)၊ မံုရြာခ႐ိုင္ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ပါတီတို႔မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားလိုက္ပါအားေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ