ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတို႔ စစ္ေရးျပန္လည္ ပူးေပါင္းေၾကာင္း ေၾကညာ

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား စစ္ေရးအရ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

ျပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလက ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေပၚ ေစာ္ကားသည္ဟု ယူဆရေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ကေတာက္ကဆျဖစ္ကာ စစ္ေရးပူးေပါင္းျခင္း ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားဘက္မွ ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မယ္လ္ကြန္တန္းဘူးလ္က သူႏွင့္ အင္ဒိုးနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကို၀ီဒိုဒိုတို႔သည္ ႏွစ္နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ျပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကိစၥမ်ားကို နဂိုအေျခအေနအတိုင္း အျပည့္အ၀ျပန္လည္ ပူးေပါင္းသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာေသာ သမၼတ ၀ီဒိုဒိုက အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အဓိကစီးပြားဖက္မ်ားအျဖစ္လည္း လုပ္ကိုင္သြားၾကဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါ၀င္ေသာ အဆင္ျမင့္လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ သေဘာတူညီ ခ်က္ကိုလည္း အျပီးသတ္ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္အကုန္မွာ အင္ဒိုနီးရွား-ၾသစေၾတးလ်တို႔ဟာ စီးပြားဖက္ေတြအျဖစ္ ရွိေနၾကမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တန္းဘူးလ္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာခဲ့သည္။

-Ref; AFP