ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္း မဟုတ္ဘဲ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အမွန္တကယ္ ေရာင္း၀ယ္ သည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ သတ္မွတ္ေတာ့မည္

ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အမွန္တကယ္ ေရာင္း၀ယ္သည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ သတ္မွတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“Reference Exchange Rate ကို အခုေလာေလာဆယ္မွာ Auction နဲ႔ သြားေနပါတယ္။ Auction နဲ႔ သြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကလည္း ပထမဦးဆံုး အစိုးရ Rate ေျခာက္က်ပ္နဲ႔ အျပင္မွာျဖစ္ေန တဲ့ႏႈန္းက ကြာေနတဲ့အတြက္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အစိုးရ Exchange Rate ကို ေဖ်ာက္တဲ့ Multiple Exchange Rate ကုိ IMF ရဲ႕ နည္းပညာ အကူအညီနဲ႔ သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ Inter Bank Market Rate ကို သြားဖို႔အတြက္ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ IMF ကလည္း ေနာက္ဆံုးအဆင့္ နည္းပညာ အကူအညီေပးေနပါတယ္” ဟု ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Inter Bank System ဆိုသည္မွာ Interbank တြင္ သြားေနသည့္ Transaction မ်ားအားလံုးကို Electronic Paltform မွယူၿပီး InterBank တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနသည့္ႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ တင္ေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အမွန္တကယ္ ေရာင္း၀ယ္သည့္ InterBank Transaction Rate မ်ား ျဖစ္သြားမည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ အဓိက ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္၊ အတိုးႏႈန္းမူ၀ါဒႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းအတြက္ Exchange Rate တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္လုိျခင္းမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ Auction ေဆာင္ရြက္၍ ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားသံုးသီးသန္႔ေငြ (Foreingn Exchange Reserve) အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စေသာနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳကာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး ခုိင္ခံ့တည္ျမဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

# Eleven