ေက်းသီးၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုး ေဆာင္ရြက္

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ လြိဳင္လင္ခရိုင္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၂၀၁၇)ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္ စည္းရံုး ေရးအျဖစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ(၂၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လုံပုရပ္ကြက္ သို႔လည္းေကာင္း၊ ညပိုင္းတြင္ ေဟာ္ကုန္း ရပ္ကြက္သို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္၍ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၏ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစကားေျပာၾ ကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သန္းထူး(ေတာင္ႀကီး)