ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မရပါက ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပခြင့္မရသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အႀကိဳ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး က်င္းပခြင့္မရပါက ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားရန္သာရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ အေျပအလည္ ေျဖရွင္းရမယ္လို႔ NCA မွာ ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ အခု ကၽြန္မတို႔က ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု ကို ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ NCA ရဲ႕မူအရဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳလာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ တကယ္လို႔ ခြင့္မျပဳရင္ေတာ့ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူၿပီးေတာ့ အဆံုး အျဖတ္ ေပးသြားမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ကို အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ကာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္အား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးေပ။

ယင္းသို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မရရွိသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ အႀကိဳလူထုေဆြးေႏြးမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဇနဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ရခိုင္အႀကိဳလုထုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာသည့္ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔စည္းမွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အႀကိဳလူထုေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ တို႔တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္ေနၿပီး သံတြဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တို႔၌လည္း ျပဳလုပ္ သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

#The Voice