မႏၲေလးတိုင္း/ခရိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီလုပ္ငန္းညွႎႏိႈင္းစည္းအေ၀း က်င္းပ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး၌ ယေန႔ (၂၇-၂-၂၀၁၇) ရက္ နံႏက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီႏွင့္ မႏၲေလးခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မႏၲေလး ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးဘိုသင္းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မႏၲေလးခရိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠဌမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ပါတီေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး