ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အားေပး

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ ၂၃ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ေပၚရပ္ အိုးဘိုေတာင္ရပ္ကြက္ေန ပါတီမိတ္ေဆြေနအိမ္၌ က်င္းပသည့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္ေအာင္၏ ရပ္ကြက္ေန မိဘ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမဲဆြယ္ စည္း႐ံုးပြဲသို႔လိုက္ပါၿပီး အားေပးခဲ့သည္။

ဦးစြာ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မွ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနမိဘျပည္သူမ်ား အား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာခဲ့ရာ အိုးဘိုေတာင္ရပ္ကြက္ေန မိဘျပည္သူ ၇၅ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲမ်ားသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္)၊ ဗဟိုေကာ္မ တီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမင္းမင္း ေဇယ်ာျမင့္ (ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ ေရး)၊ ေဒၚသိဂႌဝင္းေရႊ (တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး)၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚယဥ္မာဝင္း(တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီစာရင္းစစ္)၊ မံုရြာခ႐ိုင္ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ပါတီတို႔မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား လိုက္ပါအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ