ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ႏႈန္းထားမ်ား ေဒၚလာႏွင့္ မေၾကာ္ျငာရန္ ဗဟိုဘဏ္ ေခၚယူသတိေပးမည္

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ ေဒၚလာႏႈန္းထားႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ေၾကာ္ျငာေနသည့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားကို ယင္းသို႔မျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေခၚယူသတိေပးေျပာဆို မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိတ္၊ ငပလီႏွင့္ အင္းေလးေဒသမ်ားကို က်ပ္ေငြျဖင့္ မေကာက္ခံဘဲ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ေကာက္ခံေနေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္တြင္းရဲ႕ ေငြေပးေခ်မႈေတြကို က်ပ္ေငြနဲ႔ အသံုးျပဳဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြကို အသိေပး အေၾကာင္း ၾကားထားၿပီးသားပါ။ ဒီျပႆနာကို ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျဖရွင္းသြားမယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားက ေဒၚလာႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ိဳး မရွိဘဲ ဟိုတယ္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အခ်ိဳ႕က ေဒၚလာႏွင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က တိုက္႐ိုက္ ကိုင္တြယ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားက ေဒၚလာႏွင့္ ေကာက္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ေဒၚလာႏွင့္သာ ေငြေပးေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Radiant Tour ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ရွင္းျပသည္။

“အဓိကက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း အမ်ားစုက ေဒၚလာနဲ႔ အလုပ္လုပ္တာမ်ားတယ္။ က်ပ္ေငြက ခိုင္မာမႈမရွိေတာ့ ေငြအတက္အက်ကို ေရွာင္ႏိုင္ဖို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ေဒၚလာနဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြကို ေၾကညာေနရတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းဟိုတယ္ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုသာ ေဒၚလာျဖင့္ေကာက္ခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုမူ ေဒၚလာႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမျပဳဟုဆိုေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသည္မ်ားကို ေဒၚလာျဖင့္သာ ေငြေကာက္ခံ ေနေၾကာင္း ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းဝယ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြကို ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ ရယူ၊ ေပးေခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာက်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားကာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ က်ပ္ေငြသာ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

The Voice