မန္စီၿမိဳ႔နယ္ပါတီ၀င္မ်ား ေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္

၂၄.၂.၂၀၁၇ရက္ေန႔ နံနက္(၈) နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္​ ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ ွျပည္ခိုင္ၿဖိဳ;လူငယ္မ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာရာခဲ့ရာ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ မ်ားမွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္​။