ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ သူရဦးေအးျမင့္ မံုရြာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္ေအာင္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္အားေပး

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ သူရဦးေအးျမင့္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၃) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီ အခ်ိန္ တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာကၠာ (ေတာင္)ရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးနန္းကို၏ ေနအိမ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ နံနက္ (၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ထေနာင္းဝင္းေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းလက္ေဒသေန မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ မံုရြာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၏တြင္ ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံ မည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲမ်ားသို႔ လိုက္ပါၿပီး တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ပါသည္။

ဦးစြာ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မွ ပါတီကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသေန မိဘျပည္သူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေဟာေျပာခဲ့ရာ ေက်ာကၠာ(ေတာင္)ေက်းရြာ၌ မိဘျပည္သူ(၁၁၀)ဦးႏွင့္ ထေနာင္းဝင္းေက်းရြာ၌ မိဘျပည္သူ (၇၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲမ်ားသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျ မင့္သိန္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမင္းမင္းေဇယ်ာျမင့္ (ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး)၊ ေဒၚသိဂႋဝင္းေရႊ (တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီဘ႑ာေရးမွဴး)၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚယဥ္မာဝင္း (တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ စာရင္းစစ္)၊ မံုရြာခ႐ိုင္ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ပါတီတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေအးေဇယ်ာ