တိုင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကား လွဴဒါန္းမႈျပဳ

ရန္ကုန္တိုင္းအေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႔နယ္ရွိ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ယာယီလက္ခံေရး စခန္းသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝဏၰမ်ိဳး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ေဒၚစမ္းစမ္းေဌး တို႔မွ သြားေရာက္အားေပး စကားေျပာၾကား၍ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မီးေဘးသင့္မိသားစုမ်ား ကိုယ္စား ျပည္သူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

မီးေဘးသင့္မိသားစုမ်ားအား တန္ဘိုးေငြ က်ပ္ ( ၁၅၅၆၀၀၀ိ/- ) တန္ဘိုးရွိ အဝတ္အထည္၊ အစားအစာ၊ ေရသန္႔ တို႔ ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအေနျဖင့္ က်မၼာေရးမွဴးႏွင့္ ၾကက္ေျခနီတပ္စုတို႔ စီစဥ္၍ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

မီးေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စု (၉) စု ႏွင့္ လူဦးေရ (၅၆) ဦးတို႔အား ဒဂံုေတာင္ အမွတ္ (၂၄) ရပ္ကြက္ ၾကာကန္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး အမွတ္ (၂၄) ရပ္ကြက္ ပရဟိတ ကူညီေရးအသင္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးသန္႔၊ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားမွ စားေသာက္ေရးအတြက္ အနီးကပ္စီစဥ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ဒဂံု(ေတာင္)