စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီစာအုပ္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစ၍ ထုတ္ေပး လ်က္ရွိၿပီး အရန္ထီလက္မွတ္ စာအုပ္မ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္မွစ၍ ထုတ္ေပးမည္

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီစာအုပ္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစ၍ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး က်ပ္ ၅၀၀ တန္ အရန္ထီ လက္မွတ္ စာအုပ္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္မွစ၍ ထုတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ သတင္းရရွိသည္။

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီ လက္မွတ္စာအုပ္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစ၍ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ဗဟန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ လမ္းမေတာ္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဒဂံု၊ အလံု စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ပန္းဘဲတန္း၊ ရန္ကင္း၊ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ သာေကတ၊ တံြေတးစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ သန္လ်င္၊ သံုးခြ၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို၊ ကမာရြတ္၊ လိႈင္၊ အင္းစိန္၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္သာယာ၊ မဂၤလာဒံု၊ ေရႊျပည္သာ၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ထီစာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ထီစာအုပ္မ်ားအား သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူရန္ လိုအပ္ၿပီး လာေရာက္ထုတ္ယူရန္ ပ်က္ကြက္ပါက မတ္ ၃ ရက္မွစ၍ ထီစာအုပ္မ်ား ကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္အရန္ထီမ်ားကို ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္မွစ၍ ထီစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆုေၾကးတန္ဖိုး ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၅၀၀ ထီ အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီအတြက္ ယခင္က ပံုမွန္ထီအကၡရာ ၂၇ လံုးႏွင့္ အရန္ထီအကၡရာ ငါးလံုး စုစုေပါင္းအကၡရာ ၃၂ လံုး႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခ ါပံုမွန္ထီအကၡရာ ငါးလံုးႏွင့္ အရန္ထီအကၡရာ ၁၅ လံုး ထပ္မံတိုး ျမႇင့္မွာၾကားထားသျဖင့္ စုစုေပါင္းအကၡရာ ၅၂ လံုး ထုတ္ေ၀ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ၅၂ လံုးအနက္ အကၡရာအလံုးေရ ၃၀ ကို အခ်ဳိးက် ခြဲေ၀ေရာင္းခ်ၿပီး ၂၂ လံုးကို အရန္ထီအျဖစ္ ထားရွိကာ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လတြင္စတင္မည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီအတြက္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာ၌ ထီလက္မွတ္ ေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တန္ဖိုးအတိုင္းေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးအတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳပါက ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ပါအတိုင္း အမည္ပ်က္စာရင္း သတ္မွတ္ခံရမည့္အျပင္ လစဥ္ထီစာအုပ္ ၀ယ္ယူခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေပးသြင္းထားေသာ အာမခံေငြမ်ားအားလံုး ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲမွ ေၾကညာထားသည္။

လက္ရွိ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီစနစ္တြင္ ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၊ က်ပ္ ၃၅၀ အထိ ေစ်းျမႇင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီစနစ္တြင္လည္း က်ပ္ ၂၀၀ တန္ ထီကဲ့သို႔ပင္ လစဥ္ထီေရာင္းရေငြမ်ား၏  ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ကို ဆုမဲမ်ားအျဖစ္ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးၿပီး  ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ကို ႏုိင္ငံေတာ္ အခြန္အျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီစနစ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ဆုေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္း၊ သိန္း ၅၀၀၀၊ သိန္း ၁၀၀၀ စသည္ျဖင့္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးဆုမွာ က်ပ္တစ္သိန္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။   # Eleven