ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွငိ့ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ နာယက ဦးသိန္းစိန္းအား ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွငိ့ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္းစိန္းအား ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌ HE. Mr. Hideo Watanabae ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲက ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂)ရက္ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီဌာနခ် ဳ ပ္ ဧည့္ခန္းမ (၁) တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံသည္။

 

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ဂ်ပန္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံျဖဳိးေရးပါတီတုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမူ႔တုိးျမႇင့္ေရး၊နုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီမွ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း ၊ ဗဟုိအတြငိးေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြး ဗဟုိအလုပ္မူ႔ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းတုိ႔ တက္ေရာက္ျပီး ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌ H.E. Mr. Hideo Watanabae ႏွင့္အတူ အဖြဲ႔ဝင္ (၃) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္းသတင္း႐ွိပါသည္။