အလံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္ ညေနက ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူရ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဥမၼာ ၾကည္ႏွင့့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္စည္းအမႈေဆာင္မ်ားသည္ ေစာရန္ပိုင္ အေနာက္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဆင္မင္းရပ္ကြက္မ်ားသို႔ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ရင္းႏွီး ေႏြးေထြးစြာကြင္းဆင္းစည္း႐ံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိန္ဝင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္)