မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မ်က္စိအခမဲ့ကုသေရးညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ိုင္ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႐ံုးခန္းမအတြင္း လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး ေဒသခံတို႕အား မိုးညိဳၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မ်က္စိ အခမဲ့ကုသေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ယမန္ေန႕ မြန္းလြဲပိုင္း၌က်င္းပရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚဇာျခည္လြင္၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)