ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ထူးျခားေနရာရွစ္ခု၌ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္မည္

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ မဲ႐ံုမ်ား၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည့္ မဲ႐ံုမ်ားစသည့္ ထူးျခားေနရာ ရွစ္ခုတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔ စုေပါင္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။

ေက်းလက္ေဒသမဲ႐ံု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အနည္းငယ္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ေဒသ၊ အျခားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမရွိေသာ မဲ႐ံုမ်ား၊ ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္သည့္ မဲ႐ံု၊ မဲမသမာမႈရွိႏိုင္သည့္မဲ႐ံုမ်ား၊ တပ္တြင္းမဲ႐ံုမ်ား၊ အစိုးရ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမဲ႐ံုမ်ား၊ ေထာင္တြင္းမဲ႐ံုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းအထူးျပဳမဲ႐ံုစသည္တို႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း Founder ေဒၚေရႊရည္ဝင္းက ေျပာသည္။

“အဓိကေတာ့ မဲ႐ံုစံႏႈန္းရွစ္ခုအရ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြားမယ္၊ အခုဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတြ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ေဒသေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြားမယ္၊ မသန္ စြမ္းေတြအတြက္ဆိုရင္ မဲ႐ံုတည္ေဆာက္ပံုက သူတို႔အတြက္ အဆင္ေျပလား၊ မ်က္မျမင္ေတြအတြက္ဆိုရင္လည္း ဘယ္လို လုပ္ေပးမလဲ စတာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ လုပ္သြားမွာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အႀကိဳလုပ္ငန္းစဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေအာက္ခ်င္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေအာက္ခ်င္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ ဖ႐ူးဆိုး၊ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံု ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေရႊ၊ ပဲခူးတိုင္း ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ ေက်ာက္တံခါး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံု႐ြာႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ လိႈင္၊ ကမာ႐ြတ္၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ကာလရွည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၃ ဦးႏွင့္ ကာလတို ေလ့လာ စာင့္ၾကည့္သူ ၁၃၄ ဦးတို႔ကို ေဒသခံမ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မဲ႐ံုေပါင္း ၆၇ ႐ံုကို ေလ့လာ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကနဦး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

# The Voice