ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး၏ အမွာစကား

 

* ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးထိပ္ထားသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။
* ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေနသေရြ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ……..တည္ရွိေနမည္။
* ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရွိေနသမွ် အမ်ဳိးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ မညႇိဳးႏြမ္းေစရ။
* ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရွိေနသမွ် ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္ မေျပာင္းလဲေစရ။

ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၁၁/၂ဝ၁၆)မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္