ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဝါဆုိဆရာေတာ္ႀကီး အႏၱိမစ်ာပနက်င္းပခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား လုပ္အားဒါနျပဳပါဝင္ခဲ့

 

ဘဝနတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာဝိသုဒၶါ႐ုံေက်ာင္း တုိက္ ဇယေမဒနီဝါဆုိေက်ာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယစုဒၵသမ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု အဘိ ဓဇအဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဘဒၵႏၲ အဂၣိယ၏ အႏၲိမစ်ာပနက်င္းပခဲ့ သည့္ ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္အား ဒါနပါဝင္ကုသုိလ္ျပဳ လုပ္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မဟာဝိသုဒၶါ႐ုံေက်ာင္းတုိက္ ဇယေမဒနီဝါဆုိေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး အဘိဓဇမဟာရ႒ ဂု႐ုအဘိဓဇ အဂၢမဟာသဒၵမၼေဇာတိက ဘဒၵႏၲ အဂၣိယ၏ ယခုလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁နာရီခြဲတြင္ ခႏၶာဝန္ခ် ဘဝ နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ပ်ံလြန္ ေတာ္မူၿပီး အႏၲိမစ်ာပနသာဓု ကီဠနပူေဇာ္ပြဲက်င္းပရန္ စတင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခ်ိန္မွစတင္၍ ဆရာေတာ္ႀကီး၏အ႐ိုးျပာမ်ားကုိ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသုိ႔ ဥဒကဝါ ဟနပူဇာသဘင္က်င္းပသည့္ ယခု လ ၁၉ရက္အထိ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဗဟုိ အတိုင္ပင္ခံဦးရဲျမင့္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္း ေမာင္ဦးေဆာင္ကာ တုိင္းေဒသ ႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ ေက်ာ္မုိး၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၃ဝဝခန္႔တုိ႔သည္ က်ရာ ေနရာမွပူးေပါင္းပါဝင္၍ လုပ္အား ဒါနျပဳကုသုိလ္ယူပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာသာသနာအတြက္ က်ရာအခန္းက႑မွ ဦးလည္ မသုန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဝါဆုိ ဆရာေတာ္ႀကီး စ်ာပနမွာ လည္း ေန႔စဥ္လုပ္အား ဒါနျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေနာင္မွာလည္း ဘာသာ သာသနာအတြက္ ထမ္းေဆာင္ သြားဦး မွာျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

သုတ(မႏၲေလး)