ဆုေၾကးေငြက်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းေပးမည့္ က်ပ္ငါးရာတန္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ စတင္ျဖန္႔ေ၀

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ စတင္ျဖန္႔ေ၀ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က စတင္၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ စတင္ျဖန္႔ေ၀ေနေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခဲြမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပထမဆံုးစတင္ေရာင္းခ်မည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီလက္မွတ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ ခန္းမသ႐ုပ္ေဖာ္ပံုတို႔ျဖင့္ ဒီဇိုင္း႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး ထီလက္မွတ္အရြယ္အစားက လက္ရွိေရာင္းခ်ေနေသာ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီလက္မွတ္ထက္ အနည္းငယ္ႀကီးသည္။ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီ စတင္ေရာင္းခ်မည့္လကစ၍ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို အကၡရာ သံုးလံုးျဖင့္သာ ေလွ်ာ့ခ်႐ိုက္ႏွိပ္ကာ သံုးလသာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ေမလအကုန္တြင္ က်ပ္ငါးရာတန္ ထီလက္မွတ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းသာ ေရာင္းခ်သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီေရာင္းခ်ရန္ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း (ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ) သည္ တစ္ေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး ထီစာအုပ္ေပါင္း သိန္းတစ္ရာငါးဆယ္ခန္႔၊ ထီလက္မွတ္ေပါင္း သိန္းတစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ ခန္႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနသည္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီကို အကၡရာ ၅၂ လံုးထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေရာင္းခ်မည့္ သူမ်ားကို အကၡရာအလံုးေရ ၃၀ အခ်ိဳးက် ခဲြေ၀ေရာင္းခ်၍ အကၡရာ ၂၂ လံုးကို အရန္ထီအျဖစ္ ထားရွိမည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုအခါတြင္ ထီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အရန္ထီေစာင္ေရအခ်ိဳ႕ကိုပါ ေရာင္းခ်ရန္ ေလွ်ာက္ လႊာမ်ား ထပ္မံေခၚယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ထီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လက္ရွိျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည့္ ထီလက္မွတ္မ်ားတြင္ ထီလက္မွတ္အႀကိမ္နံပါတ္ကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး အရန္ထီလက္မွတ္တြင္ အႀကိမ္သတ္မွတ္ ခ်က္ မထည့္သြင္းထားေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္။

အရန္ထီမ်ားမွာ ျပင္ပထီေစ်းကြက္တြင္ ထီလက္မွတ္ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈျဖစ္ေပၚပါက ယင္းေစ်းကြက္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေရာင္းခ်၍ ေစ်းထိန္းညိႇႏိႈင္းထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္ကဆုိသည္။ အစပိုင္းတြင္ အႀကိမ္ေရေဖာ္ျပထားေသာ ထီလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အရန္ ထီလက္မွတ္ျဖန္႔ေ၀ ေရာင္းခ်မည္ဆုိပါက အမ်ားျပည္သူသိႏိုင္ေစရန္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေစ်းထက္ပို၍ေရာင္းခ်ပါက အမည္ပ်က္စာရင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လစဥ္ထီစာအုပ္၀ယ္ယူခြင့္႐ုပ္ သိမ္းျခင္း၊ ေပးသြင္းထားသည့္ အာမခံေငြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခဲြက သတိေပးေၾကညာသည္။

# 7 Day Daily