က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးအား လိုအပ္သည္မ်ား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

(၂၁-၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ ခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးဘိုစံ၊ ၿမိဳ႕နယ္တီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းလံု၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုးေက်ာ္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ထန္ တို႔သည္ တာေလၿမိဳ႕ႏွင့္ က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၿပီး စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တာေလ၊ က်ိဳင္းလပ္ပါတီရံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ ဆည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Myo Thant