ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္

အမည္           ———————-   ဦးေဌးႏိုင္
ပါတီ              ———————–    ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ပညာအရည္အခ်င္း —————-  သိပၸံဘြဲ႔(သခ်ၤာ)၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႔ (ကာကြယ္ေရး)
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္ – ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႔ပိုင္း)၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႔နယ္၊  ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

 


ဦးေဌးႏိုင္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္တြင္ အဖ ဦးအုန္းေမာင္၊ အမိေဒၚအင္ေမတုိ႔က ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႔နယ္ ျ>ြပန္တန္ဆာၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေမြးခ်င္း ခုနစ္ ေယာက္အနက္ ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း လူငယ္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ၾကက္ေျခနီ၊ မီးသတ္လူငယ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ေပၚ ေက်းရြာမ်ားေရြ႕ေျပာင္းေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္အားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၆-၁၉၇၉ ခုႏွစ္အထိ ေမာ္လၿမိဳင္ေကာလိပ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သိပၸံဘြဲ႔(သခ်ၤာ)ကို ရရိွခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း လမ္းစဥ္ လူငယ္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဝင္၊ တကၠသိုလ္အႏုပညာ အသင္း၊ အားကစား၊ ေျခလ်င္ႏွင့္ေတာင္တက္ အသင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၾကံခင္း ဘိလပ္ေျမတာဇုန္လူငယ္လုပ္အားေပးစခန္း၊ လမ္းစဥ္လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၄)၊ ေျခလ်င္ႏွင့္ေတာင္တက္အသင္းျဖင့္ ဝိတိုရိယေတာင္၊ ဆင္ေတာင္၊ ဇင္းေပါက္ေတာင္၊ ဇြဲကပင္ေတာင္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆၁)သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒုဗိုလ္အျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္ခံရၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ (၃၅)ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ သန္ျမန္သူလုပ္ငန္းစုအသင္းဥကၠ႒တာဝန္မ်ား ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္း ရန္သူ႔ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ စစ္သည္မ်ား အိမ္ရာရရိွေရးအတြက္ စစ္မႈထမ္းေကာင္းအိမ္ရာမ်ားကို တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး နာဂစ္မုန္ တုိင္းဒဏ္ခံရေသာ လပြတၱာၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ျပင္စလူၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေပးျခင္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္အတြင္း ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ၿပီး ဂ်ပ္ကာ(ဥပေဒ)၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(ဥပေဒ)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔တြင္ ပါဝင္၍ လႊတ္ေတာ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဥပေဒေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးဥပေဒအျဖစ္ အမည္ေျပာင္း၍ ယခင္က မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွေသာအေျခအေနအား မွတ္ပံုတင္၍ျဖစ္ေစ မွတ္ပံုမတင္၍ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္လိုပါကလည္း ယခင္ကဝန္ႀကီးဌာနမွာသာ မွတ္ပံုတင္ရေသာ အေျခအေနမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္အထိ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။

ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုန္းေဒသတို႔တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွၿပီး ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းႏိုင္ေရးအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာဆိုစကားရပ္ကို တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေစရန္ အလို႔ငွာ ရည္ရြယ္ေဖာ္ၫႊန္းသည့္ ေရးသားျပဳစု ပံုႏိွပ္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမင့္ျမတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္း သားအားလံုးသက္ဆိုင္သည့္ေနရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္သာ သံုးစြဲခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ အျခားမသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား သံုးစြဲခြင့္ မျပဳေရးဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရးအဆိုကို တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအျဖစ္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တက္စုေက်းရြာ၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႔နယ္ ႀကိဳ႕ကုန္းေက်းရြာတို႔အား မီးရရိွေရး ႏွင့္အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ဆိုလာမီး(၃ဝဝ)ရရိွေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေနျဖင့္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ ၁၂ဝဝ၊ ယင္လံုအိမ္သာခြက္ ၁၂ဝဝ အား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆာင္ရြက္ဆဲဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ေဗဓိကုန္း ေက်းရြာ မီးရရိွေရး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းဆိပ္သံတံတား၊ ေအာင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု (၁ဝ)ရြာအား လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။
“ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုမဲေပးစို႔”