၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပမည့္ရက္ တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္မည္

၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပမည့္ရက္ တစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ရက္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ား ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္း၍ က်င္းပမည့္ရက္ကို ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သက္ဆိုင္တဲ့ UPDJC က ဥကၠ႒ေတြနဲ႔ ဒုဥကၠ႒ေတြအေနနဲ႔ ဒါကို လာမယ့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္ မယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုး UPDJC အစည္းအေဝးမွာကတည္းက Confirm Date ေပးဖို႔ ရွိေသးတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကတယ္”ဟု ဦးလွေမာင္ေ႐ႊက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မျပဳဘဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္အေပၚ က်င္းပခြင့္မရသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ အစည္းတို႔က ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ညီလာခံ က်င္းပမည့္ရက္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း အစိုးရက တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေဒသအလိုက္ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကို ပထမအႀကိမ္အတိုင္း ဦးေရ ၇၀ဝ ျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC ထံမွ သိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေခၚယူက်င္းပရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ NLD အစိုးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ ၾကသည္။

# The Voice