ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ နာယက ဦးသိန္းစိန္အား SASAKAWA ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္းစိန္ အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ SASAKAWA ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Mr. Yohei SASAKAWA ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔က ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၇) ရက္  မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

 

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအေပၚ Sasakawa ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ ရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုရာသို႔ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။