ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဦးေဌးဦး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဦးေဌးဦးသည္ ယခုလ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲ ပိုင္းက ဟသၤာတခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔လိႈင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဦး ႏွင့္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဟသၤာတၿမိဳ႕ လယ္တီကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ခိုလံႈရာခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြား ရိပ္သာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာ တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး တာဝန္ခံ ဦးသန္းေအာင္၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာေဂဟာမွဴး ဦးေအာင္ခိုင္ႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထြန္းေအာင္ တို႔က ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဦးေဌးဦးသည္ ၎ႏွင့္ မိသားစုက လွဴဒါန္းသည့္အေဆာက္အအံုကို ၾကည့္႐ႈၿပီး ထပ္မံလိုအပ္သည္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။