ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္ ႏုိင္ငံတြင္ အငတ္ေဘး ဆိုက္ေနၿပီဟု ကုလသမဂၢ ေၾကညာ

ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကပ္ေဘး ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ လတ္တေလာတြင္ လူေပါင္း တစ္သိန္းမွ်သည္ အငတ္ေဘးႀကံဳရန္ နီးစပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ လူေပါင္း ၅ သန္းမွ်သည္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား လိုအပ္ေန ေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္တြင္ အစာေရစာငတ္ျပတ္၍ ေသဆံုးသူမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး လူ ၁ သန္းမွ်သည္ မၾကာမီ အခ်ိန္ အတြင္း အငတ္ေဘး ႀကံဳရေတာ့မည့္ အလားအလာ ရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ တုိင္းျပည္မၿငိမ္သက္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္တြင္ အာဖရိကတိုက္၏ အႀကီးမားဆံုး ဒုကၡသည္ ျပႆနာႏွင့္လည္း ႀကံဳေနရသည္။

ကုလသမဂၢ၏ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္တြင္ ကေလးငယ္ တစ္သန္းမွ်သည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အေျခအေနဆိုးႏွင့္ ႀကံဳေနရ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရိမ္ဆံုး အေျခအေနမ်ိဳးကေတာ့ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္မွာ ဆက္ၿပီး အသက္ရွင္ ရပ္တည္ဖုိ႔ ေတာင့္ခံႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့တဲ့ မိသားစုေတြ အေတာ္မ်ားျပားေနပါၿပီ” ဟု စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႔မွ ဆာဂ်ီတစၥေဆာ့က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူအမ်ားသည္ ႐ႊံ႕ႏြံ႔မ်ားကိုပင္ စားေသာက္ေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနၿပီး လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့ မရႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးထားသည္။

ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္တြင္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁.၅ သန္းမွ်သည္ နယ္ျခားေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ ကာ ယူဂႏၶာသို႔ ခိုဝင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး အာဖရိကတိုက္၏ အႀကီးမားဆံုး ဒုကၡသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္တြင္ သမၼတ ဆယ္လ္ဗာကာရ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒင္ကာမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ေထာက္ခံသည့္ အစိုးရတပ္မ်ား ႏွင့္ ယခင္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း ရိခ္ေမခ်ာ ဦးေဆာင္သည့္ ေနာ္ရာမ်ိဳးႏြယ္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားၾကား ၂၀၁၆ မွစ၍ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။

Ref: CNN