ယခုႏွစ္ေႏြရာသီသည္ အလြန္ပူျပင္းမည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လာဖြယ္ရွိဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္သတိေပး

ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီသည္ အလြန္ပူသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး လာမည့္ဧၿပီလအထိ အပူခ်ိန္ျဖစ္ၿမဲထက္ ပိုႏိုင္ ေျခေသခ်ာမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရွိေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

” ေႏြရာသီအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေႏြဟာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေလာက္ အပူခ်ိန္မျမင့္ သည့္တိုင္ အလြန္ပူတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ လာဦးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္ က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ဒီမုိကေရ စီတူေဒးသို႔ေျပာသည္။

အပူခ်ိန္ျမင့္မားၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈေလ်ာ့နည္းပါက ထိခိုက္မႈျမင့္မားတတ္သည့္ က႑မ်ားမွာ အပူရွိန္ျမင့္ မားမႈဒဏ္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ ေရရွားပါးမႈေဘးဒဏ္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေဘးဒဏ္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေဘး ဒဏ္ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈေဘးဒဏ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းတို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က အႀကံျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္မ်ားအျဖစ္ ၃၅ ဒီဂရီစင္ တီဂရိတ္မွ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထိ ျမင့္တက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အပူခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလသည္လည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တတိယအပူခ်ိန္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပူခ်ိန္သည္ ၁၉၈၁-၂၀၁၀(ႏွစ္ ၃၀) ကာလ၏ ဇန္န၀ါရီလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ထက္ သုည ဒသမ ၀၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ပိုမိုပူျပင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

Democracytoday