ဒိန္ခ်ဥ္ စားသံုးျခင္းသည္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အႏၱရာယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္

ဒိန္ခ်ဥ္ႏွင့္ အဆီဓာတ္ပါဝင္မႈ နည္းေသာ ဒိန္ခဲမ်ားကုိ စားသံုးျခင္းသည္ ၎အစားအစာကုိ လံုးဝ မစားသံုးျခင္း ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အႏၲရာယ္ကုိ ေလးပံုတစ္ပံု ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ၃၅ဝဝ ကုိ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသီမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္း တစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

သုေတသီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း ေနာ္ေဖာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္း၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ၁၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေလ့လာမႈမ်ား စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ၎တုိ႔၏ စားေသာက္ေနထုိင္မႈ အက်င့္စ႐ိုက္ကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ၾကသည္။

၁၁ ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ျပင္သစ္ ဒိန္ခဲႏွင့္ အဆီဓာတ္နည္းပါးေသာ ဒိန္ခဲမ်ားကုိ စားသံုးသည့္ လူ ၇၅၃ ဦးသည္ ၎အစားအေသာက္မ်ားကုိ လံုးဝမစားသံုးသည့္ အျခားလူမ်ားထက္ ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပုိမုိနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

Credit: ျမ၀တီ