ဒဂုံၿမိဳ႔သစ္(အေရွ႔ပိုင္း)ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးစည္း႐ုံး

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းကြင္းဆင္း စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ယခုလ ၁ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

 

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္ ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနလင္းႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခုိင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါတီဝင္အင္အား ၆ဝျဖင့္ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္တုိ႔ရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားထံ အဖြဲ႔မ်ား ျဖန္႔ခြဲ၍ ပါတီ၏ျပည္သူ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ျပည္သူ႔ အစုိးရတာဝန္ယူခ်ိန္ႏွင့္ ယေန႔ကာလ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ျပည္သူအတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း ျခင္းကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအထိ ေရြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ တစ္အိမ္ တက္တစ္အိမ္ဆင္းကြင္းဆင္းစည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွမ်ဳိး(ဒဂုံအေရွ႕)