ျမန္ေအာင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတြင္ ခ႐ုိင္ႏွင္႕ ၿမိဳ႔နယ္ႏွစ္ခုရွိ ပါတီေရးရာတာဝန္ခံမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးဧည့္ခန္းမ၌ ဟသၤာတခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၊ ၾကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ႏွင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမ်ားမွ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကုိ ယခုလ ၁၃ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးၫြန္႔လႈိင္၊ ခ႐ုိင္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံေဒၚတင္ျမင့္၊ ခ႐ုိင္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚထား ထားလိႈင္၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ၾကည္ ႏွင့္မန္းတင္စုိးတုိ႔ ဦးေဆာင္ကာေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၾကံခင္းႏွင့္ ျမန္ေအာင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မ်ား၊အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ မ်ားက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယခုလုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကုိ ဟသၤာတခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခု၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမဦးဆံုးက်င္းပျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ကေျပာသည္။

ေနဝင္းေဇာ္(ျမန္ေအာင္)