ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး သံတြဲ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ရွိ ျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၃နာရီက သံတြဲခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေထြးလွ၊ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ သံတြဲခ႐ိုင္ရွိ ပါတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၁၅ဝ ခန္႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ ေရာက္လာေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ေဆြးေႏြး တင္ျပရာတြင္ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုးျမင့္ကျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အစုိးရကာလတြင္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား က မိမိတို႕ေဒသအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ဝင္းက ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္သည့္ အခါ ဒို႕တာဝန္အေရးသံုးပါးကို အာမခံႏိုင္ မွသာ ပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳေစ ခ်င္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုင္းျပည္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အား နည္းလာျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္းမ်ားကို စိတ္ပူမိသည့္အတြက္ ယခုလို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တင္ျပခ်က္အေပၚ ပါတီဥကၠ႒မွ ျပန္ လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို ယေန႕ ညေန ၅နာရီက သံတြဲခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး႐ုံးတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္္နယ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေကာ္ မတီဝင္မ်ား ၁၃ဝ ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တင္ျပျခင္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားတင္ျပျခင္း၊ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ မွ ျခံဳငုံသုံးသပ္တင္ျပျခင္း၊ ပါတီဥကၠ႒မွ လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။

Union daily