ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္) တုိင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းလူငယ္ေရးရာမ်ား အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းပံုေဆာင္ရြက္ျခင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ )ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ ယခုလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္)ျခမ္းရွိ (၁၄)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ တိုင္းဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်းလူငယ္ေရးရာမ်ား အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။

ယင္းသို႔ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚထားထားႏု၊ လူငယ္ေရးရာ ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံ ဦးေစာထြဋ္ေအာင္-ေဒၚေအးေအးခိုင္ႏွင့္ (၁၄)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)