တ႐ုတ္တြင္ H7 N9 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရ

တ႐ုတ္သည္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ဗုိင္းရပ္စ္ H7 N9 ျဖစ္ပြားမႈကို အျပင္းထန္ဆုံး အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ဇန္န၀ါရီ တစ္လတည္း၌ ၇၉ ဦး ေသဆုံးခဲ့ကာ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္ ယင္းဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္း ခဲ့ရသည္။ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးရာသီတြင္ ေသဆုံးခဲ့သူဦးေရသည္ ဇန္န၀ါရီလကုန္၌ ၁၀၀ အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ေကာ္ မရွင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

တ႐ုတ္တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးသည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ေႏြဦးထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီက ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ငါးဦးသာရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၇၉ ဦးထ ိရွိခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု စီမံကိန္းေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ဗုိင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားမႈ ျပင္းထန္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသူျမင့္တက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထြက္ ေပၚလာခဲ့မႈက စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည္။ လူႏွင္ ငွက္မ်ားတြင္ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ တုပ္ေကြးဗုိင္းရပ္စ္မ်ဳိးကြဲ H7 N9 ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္၌ ပထမဆုံး စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ယင္းဗုိင္းရပ္ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားစုသည္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖ်ားနာၿပီး သုံးဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ အသက္ဆုံး႐ႈံး သည္အထိ ျပင္းထန္သည္။ အရွင္ေရာင္းေသာ ၾကက္ဘဲ ေစ်းကြက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ အစိုးရက တုိက္တြန္းထားၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္မႈ စည္းကမ္းမ်ား ေလ်ာ့ရဲမႈေၾကာင့္ ဗုိင္းရပ္စ္ ျပန္႔ပြားႏုိင္ေျခကို ပိုမိုဆိုး ရြားေစသည္ဟု ဆုိသည္။

အရွင္လတ္လတ္ သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ၿပီးကာစ ၾကက္မ်ားက ဗုိင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ပုိဆိုးေစေၾကာင္း တ႐ုတ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကို ကိုးကားၿပီး ခ်ဳိင္းနားေဒးလီး သတင္းစာက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းကြမ္ က်ဳိးရွိၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၾကက္ဘဲမ်ား အရွင္လုိက္ ေရာင္းခ်မႈကို ယာယီရပ္ဆုိင္းထားၿပီး အလယ္ပုိင္းရွိ ခ်န္းရွာႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းက်ဲက်န္ ျပည္နယ္တစ္ခု လုံးတြင္ ၾကက္ငွက္အရွင္ ်ား ေရာင္းခ်မႈကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဲက်န္ျပည္နယ္သည္ ဇန္န၀ါရီ တစ္လတည္းမွာပင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ကူးစက္မႈ ၃၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ကိုးကားၿပီး ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေက်းလက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားရွိ ၾကက္မစင္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရေသာ ၾကက္ငွက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရာမွ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ အမ်ားစုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ဆုိသည္။ # Eleven