ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈ ကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၁၁ လတာကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ေအာက္ ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလ်ာ့က် ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္က ျပည္ပသို႔ မက္ထရစ္တန္ ၁၁ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ ကိုးသန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ သျဖင့္ ကာလတူ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေဒၚလာသန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္နီးပါး ဝင္ေငြေလ်ာ့သြားေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီး ဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္ က ေျပာၾကားသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲက ေရနံေဈးကက်ေတာ့ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာအေနနဲ႔ တင္ပို႔မႈေတြ က်တာေတြျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ဒီအတိုင္းပဲ ပို႔တဲ့တန္ေရာ၊ ရရွိတဲ့ေငြပမာဏေရာ အရင္ကထက္ ေလ်ာ့က်တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေရနံ လုပ္ကြက္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ကထက္စာလွ်င္ အထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အထြက္ႏႈန္း က်လာသည့္အတြက္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈမွာလည္း အထိုက္ အေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်လာကာ ျပည္တြင္း ေရနံလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျပည္ပမွပင္ ေရနံမ်ားကို မ်ားစြာ ျပန္လည္မွာယူေနရေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္သို႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပသန္း ၁၆၀ဝ ေက်ာ္ တင္ပို႔ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရနံကို ထိုင္းႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ မက္ထရစ္ တန္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တင္ပို႔ရေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားမွ တစ္ရက္လွ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း ၆၀ ခန္႔ထြက္ရွိကာ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပသန္း ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

# The Voice