ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး အမ္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၁၅.၂.၂၀၁၇ ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့၍ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး၍ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး အခမ္းအနား ပထမပိုင္းျပီးဆံုးခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ (၁၈၅)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး ဒုတိယပိုင္းကို ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ရာ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္နိုင္မွ မိမိျမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမအေျခအေန မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမွဴမ်ားအား Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္း ျပသခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းျငိမ္းမွ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနမွဳအေျခအေနမ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းႏုမွ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ျပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊမွ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္တင္ျပခဲ့ရာ ပါတီဥကၠ႒ႀကီး ဦးသန္းေဌးမွ လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး အခမ္းအနားကို ညေန ၅း၄၀ အခ်ိန္ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခမ္းအနားသို႔ ရပ္/ေက်းပါတီဝင္ (၁၅၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။