ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္အဖြဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး စည္းရံုးေရးေဆာင္ရြက္

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕႔ပိုင္း) မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရွာေမြလရွဲန္၊ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးအားဂါ၊ စည္းရုံးေရးမွဴး ဦးယာဘိုးတီတို႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃) ရက္နံနက္ (၁၀) နာရီ မွ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္ထိ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႔ဈ မိုင္းခြန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ပလာရြာသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္မွ (၂) နာရီခြဲအခ်ိန္အထိ က်ိင္းတုံျမိဳ႕ မိုင္းခြန္ေက်းရြာ အုပ္စု ေဟြဟြဲရႊာသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္၍ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသတင္းစံု