ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း သမၼတတည္ခင္းသည့္ ႏွစ္(၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ ညစာစားပြဲတက္ေရာက္

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဧည့္ခံပြဲႏွင့္ ညစာစားပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ညစာတည္ခင္းဧည့္ခံပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးဥကၠ႒၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ) တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔ရွိ တိုင္းရင္း သားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကိုကိုလြင္