ျပည္ေထာင္စုေန႔ဂုဏ္ျပဳ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဆုေပးပြဲျပဳလုပ္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ သည္ ႏွစ္(၇ဝ)ျပည့္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေႏြဦး အားမာန္လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ စတုတၴ အႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း ရြာေပါင္းစံုပုိက္ေက်ာ္ျခင္းခတ္ၿပိဳင္ ပြဲ ဗုိလ္လုပြဲႏွင့္ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး အားကစား ကြင္း၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ပါတီဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ ပါတီ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပုိင္း)ခ႐ုိင္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စုိး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္က်င္ ဆန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ (၁၂)ရပ္ကြက္ျမန္မာ ႏုိင္ငံပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဒုိင္ လူႀကီးမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစား သမားမ်ားႏွင့္ ျခင္းဝါသနာရွင္ ပရိသတ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၇ဝဝ ခန္႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားမစတင္မီ တတိယ ေနရာလုပြဲအျဖစ္ (၉)ရပ္ကြက္ အသင္းႏွင့္သံုးခြရပ္ကြက္အသင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကရာ သံုးခြရပ္ ကြက္အသင္းက ႏွစ္ပြဲျပတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္လုပြဲအျဖစ္ (၁၂)ရပ္ကြက္(က)အသင္းႏွင့္ စစ္ပင္ရပ္ကြက္အသင္းတုိ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားၾကရာ စစ္ပင္ရပ္ကြက္ အသင္းက ႏွစ္ပြဲျပတ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း အသီးသီးအႏုိင္ရရွိသြား ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား ကုိဆက္လက္က်င္းပရာပထမဆုရ ရွိသည့္စစ္ပင္ရပ္ကြက္အသင္းအား ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ေအာင္ ကလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုရရွိ သည့္ (၁၂)ရပ္ကြက္ (က)အသင္း အား အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပုိင္း)ခ႐ုိင္ ခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္ တာေက်ာ္စုိးက လည္းေကာင္း၊ တတိယဆုရရွိသည့္ (၉)ရပ္ကြက္ အသင္းအား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေန လင္းက လည္းေကာင္း၊ စတုတၴဆု ရရွိသည့္သံုးခြရပ္ကြက္အသင္းအား အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပုိင္း)ခ႐ုိင္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္ မတီဘ႑ာေရးမွဴး(နယ္ေျမတာဝန္ခံ) ေဒၚေအးေအးျမင့္ကလည္းေကာင္း၊ ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္အေကာင္းဆံုး အားကစားသမားဆုမ်ားအျဖစ္ အေကာင္းဆံုး႐ုိက္ခုတ္ဆု၊အေကာင္း ဆံုး ပင့္ေထာင္ဆု၊ အေကာင္းဆံုး ဆယ္မဆုရရွိသည့္ အားကစား သမားတစ္ဦးခ်င္းစီအား ပထမ အႀကိမ္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ထူးက လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္ ေအာင္က်င္းပၿပီးစီးသည္အထိ ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုိင္လူႀကီး ဦးမင္းလႈိင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ စုိးေအးတုိ႔အား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခုိင္က အမွတ္တရလက္ ေဆာင္မြန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လွမ်ဳိး(ဒဂုံအေရွ႕)