ႏွစ္(၇ဝ)ျပည္႕ ျပည္ေထာင္စုေန့ႏွင္႕ (၁ဝ၂)ႏွစ္ေျမာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန့ကို ဂုဏ္ျပဳထမနဲထိုးၿပိဳင္

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမဂၤလာ ေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏွစ္(၇ဝ)ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ႏွင့္ (၁ဝ၂)ႏွစ္ေျမာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီက စက္ဆန္း မီးရထားရပ္ကြက္၌ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
¤င္းၿပိဳင္ပြဲသို႔ အရန္ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းေရး မွဴး ဦးေက်ာ္စိုး၊ ပါတီအရန္ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္ (ခ႐ိုင္ဘ႑ာေရးမွဴး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းလႈိင္၊ အတြင္း ေရးမွဴးေဒၚလဲ့လဲ့ေအးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထမနဲထိုး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ပါတီအရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္က ထမနဲထိုးၿပိဳင္ ပြဲအတြက္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း မ်ားကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းေျပာ ၾကားၿပီး အမွတ္ေပးဒိုင္အဖြဲ႕မွ အမွတ္မ်ား အကဲျဖတ္ေပးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲ၌ စက္ဆန္းရပ္ကြက္မွ (ပထမ)၊ ေတာင္ညြန္႔ႀကီးရပ္ကြက္မွ(ဒုတိယ)၊ ေတာင္ညြန္႔မီးရထားရပ္ကြက္ႏွင့္ စံျပဖဆပလရပ္ကြက္တို႔မွ(တတိယ) ႏွင့္ က်န္ရပ္ကြက္မ်ားမွာလည္း ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ား အသီးသီးရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္စိုးမိုး(မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔)