ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္

 

အမည္ – ဦးစိုင္းေက်ာ္တင္ေရႊ
ပါတီ – ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ပညာအရည္အခ်င္း – ဒသမတန္း
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕မဲဆႏၵနယ္ – မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္
ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

ဦးစိုင္းေက်ာ္တင္ေရႊ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
*************************************
၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ အဖ ဦးဖိုးၾကည္ အမိေဒၚနန္းထူးတို႕မွ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ရွမ္းလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူမွာ ေဒၚနန္းေအာင္ဆာျဖစ္သည္။ အမွတ္ ၄/၇ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ရပ္ကြက္(၄) မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား
***************************************************
ဦးစိုင္းေက်ာ္တင္ေရႊသည္ အလက မိုင္းရွဴး၊ အထက(၄)ေတာင္ႀကီးတို႕တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ သည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာ၊ လိႈင္ႏိႈင္းရြာ (သ.က.ဆ.ဖ)ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သာေရး/နာေရး လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုမဲေပးစို႔။