မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားသုံးကာ အစိုးရႏုတ္ထြက္ေရး ေတာင္းဆိုတဲ့ ႐ုိေမးနီးယားႏိုင္ငံက ဆႏၵျပပြဲ

႐ုိေမးနီးယားႏိုင္ငံက ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ အေအးဒဏ္ကို အံတုၿပီး လမ္းေပၚထြက္ကာ အစိုးရ ႏႈတ္ထြက္ေရးအတြက္  ထပ္မံဆႏၵျပၾကပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒ အားခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုၿပီး ခုလို ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ခ်ာရတ္စ္ၿမိဳ႕ အစိုးရ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ “သူခိုးေတြ ထြက္သြားၾက”ဆိုကာ ဆႏၵျပသူေတြက ေၾကြးေၾကာ္ၾက ပါတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့ ခုအင္အားဟာ မိုဘိုင္းဖုန္းက မီးအလင္းေရာင္သုံးၿပီး အျပာ၊ အ၀ါနဲ႔ အနီေရာင္ျဖစ္တဲ့ ႐ုိေမးနီးယား အလံပုံကို ပုံေဖာ္ၾကပါတယ္။

လူမႈမီဒီယာေပၚက လႈံ႔ေဆာ္မႈအရ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ဖုန္းမီးအလင္းေရာင္ကို အေရာင္နဲ႔စာရြက္ေပၚ ထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အျပာ၊ အ၀ါနဲ႔ အနီေရာင္တို႔ကို ပုံေဖာ္သြားၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ခ်ာရတ္စ္ၿမိဳ႕က ဆႏၵျပအင္အားက ငါးေသာင္းေက်ာ္ထက္မနည္းရွိႏိုင္တယ္လို႔ ႐ုိေမးနီးယားမီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ဆႏၵျပအင္အားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါ။

အနီးက အေဆာက္အအုံတစ္ခုေပၚလည္း ဖုန္းမီးအလင္းေရာင္ထိုးၿပီး “ခုခံၾက”ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ပုံေဖာ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဆႏၵျပသူေတြကေတာ့ “အက်င့္္ပ်က္ အဂတိရပ္၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾက” ဆိုတဲ့ စာတမ္းေတြ ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။

-Ref; AFP