ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကစ၍ ဟိုပံုးၿမိဳ႕တြင္ ငါးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ႏိုင္ငံေရး ဘံုသေဘာထားမ်ားထြက္ ေပၚလာေစရန္ လူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခခံသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ကေျပာၾကားသည္။

‘‘အဓိကက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီး သံုးရပ္မွာ ပါ၀င္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအတြက္  ျဖစ္စဥ္ႀကီးသံုးရပ္မွာ ပါ၀င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္းနဲ႔ အမ်ိဳး သားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ ခြန္ ျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈသေဘာထားမ်ားကို ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအစည္း အေ၀းသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ၌ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးကဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ႏွင့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ(ALP) တို႔ိကို အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား အစိုးရက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးေသး၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

# 7 Day Daily