ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာသို႔ ေရာက္မည္

ေမာင္ေတာအၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ လိုအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္က စတင္ကာ လိုအပ္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈမ်ားကို အဖြဲ႔ခြဲ၍ ျပဳလုပ္ ေနသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇင္ပိုင္ညာ၊ ဝက္ပစ္ (ဝါးပိတ္)၊ ဖားဝပ္ေခ်ာင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေလာင္းဒံုေက်းရြာအုပ္စု ေစတီျပင္ေက်းရြာတို႔သို႔ သြားေရာက္ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာက ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္သို႔ တိမ္းေရွာင္လာသည္ ဆုိေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုးကား၍ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း အသတ္ခံရျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ကုလ သမဂၢ (OHCHR)က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ စြပ္စြဲထားသည္။ အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လုိအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

# 7 Day Daily