ထရန္႔ကို ဆန္႔က်င္သူ စတိန္မီယာအား ဂ်ာမနီသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ထရန္႔ ဆန္႔က်င္ေရးသမားဟု ကင္ပြန္း တပ္ခံရေသာ ဗဟိုႏွင့္ လက္၀ဲယိမ္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဖရန္ေ၀ါလ္တာစတိန္မီယာသည္ ဂ်ာမနီသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရန္ တာစူ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ လူႀကိဳက္အ မ်ားဆံုး ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ လူထုစစ္တမ္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္ေဖာ္ျပခံရသူ စတိန္မီယာ (၆၁) ႏွစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းျပသူ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိသမၼတ ဂ်ိဳခ်င္ေဂါက္ေနရာ အစားထိုးေရး ခိုင္မာေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အဓိပတိ မာကယ္၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားက ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ား (SPD)၏ ကိုယ္စားလွယ္ စတိန္ မီယာကို ေထာက္ခံမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

သမၼတရာထူးကို ဂ်ာမနီ လႊတ္ေတာ္တြင္ အထူးဖက္ဒရယ္ ညီလာခံက်င္းပ၍ မဲေပးေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၆ ခုမွ ေစလႊတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႕၀င္ ၁၂၆၀ ဦးပါ အဖဲြ႕က ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔ကို အမုန္းတရားေဟာေျပာသူဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးကာ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္တြင္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုခက္ခဲလာဖြယ္ရွိသည္ဟု စတိန္မီယာ က ေျပာသည္။

—Ref: AFP